Katalog armatury


WYRÓB WERSJA TYP DN PN KARTA
KATALOGOWA
ZAWORY I OSADNIKI PN40
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KOŁNIERZOWE ODLEWANA ZPZ3 15-200 40
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE Z KOŃCÓWKAMI DO SPAWANIA KUTA
ODLEWANA
ZPZ4 15-32
40-200
ZAWORY ZWROTNE PROSTE KUTA
ODLEWANA
ZPT3/ZPT4 15-32
40-200
ZAWORY ROZDZIELAJĄCE ODLEWANA ZTP1 25
OSADNIKI ODLEWANA ZFF1 15-200
ZAWORY PROSTE PN63-PN160
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KOŁNIERZOWE ODLEWANA ZSZ3 15-200 63-160
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE Z KOŃCÓWKAMI DO SPAWANIA KUTA
ODLEWANA
ZSZ4 15-25
40-200
ZAWORY ZWROTNE PROSTE KUTA
ODLEWANA
ZST3/ZST4 15-25
40-200
ZAWORY WYSOKOCIŚNIENIOWE
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KUTA ZWZ1 65-150 ≤ 630
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KUTA ZWZ2 10-20 630
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KUTA ZWZ4 10-65 320
ZAWORY ZAPOROWE PROSTE KUTA ZWZ5 10-50 630
ZAWORY ZWROTNE PROSTE KUTA ZWT1 65-150 ≤ 630
ZAWORY ZWROTNE PROSTE KUTA ZWS5 10-65 630
ZAWORY SPUSTOWE PROSTE KUTA ZWS1 25-50 320
ZAWORY KĄTOWE ODLEWANA
KUTA
ZWK1/ZUK1 80-200 250
KLAPY ZWROTNE
ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE ODLEWANA ZKT3 80-300 63-160
ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE Z KOŃCÓWKAMI DO SPAWANIA KUTA
ODLEWANA
ZKT4
ZKT5
80-300 ≤ 630
ZASUWY
ŚREDNIOCIŚNIENIOWE ODLEWANA SPK2 50-500 40, 100
WYSOKOCIŚNIENIOWE ODLEWANA SLS2 80-250 ≤ 320
WYSOKOCIŚNIENIOWE KUTA SKS3 50-400 ≤ 630
RAFINERYJNE KLASA 150 SAK1A 50-300
RAFINERYJNE KLASA 300 SAK1B 50-300
RAFINERYJNE KLASA 600 SAK1C 50-300
ARMATURA REGULACYJNA
ZAWORY JEDNOSTOPNIOWE KUTA ZRK1 25-250
ZAWORY JEDNOSTOPNIOWE KĄTOWE ODLEWANA ZRB1 100-200
ZAWORY DWUSTOPNIOWE KUTA ZRD1 25-50
ZWORY TRZYSTOPNIOWE KĄTOWE KUTA ZRT1 50
ZAWORY CZTEROSTOPNIOWE KUTA ZRC2 15-50
ZAWORY PRZELOTOWE KUTA ZRS1
ARMATURA ZABEZPIECZAJĄCA
BEZPIECZNIKI CIŚNIENIOWE ZBC1
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ODLEWANA Si 7508 25/40 - 100/150
ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA ODLEWANA SiZ 2507 50/100 - 250/400
URZĄDZENIE STERUJĄCE USB1
ZAWORY TRÓJDROŻNE
KRÓĆCE IMPULSU
TABELE
PARAMETRY PRACY PN40 - PN160 TABELA 1
PARAMERTY PRACY STAL KUTA TABELA 2
PARAMETRY PRACY STAL KUTA I ODLEWANA TABELA 2-1
DOPUSZCZALNA RÓŻNICA CIŚNIEŃ WG PN-EN 13709 TABELA 3

Polityka prywatności