Usługi oraz serwis armatury
Zagadnieniami remontów, przeglądów, uruchomień, diagnostyki technicznej oraz nadzorów zajmujemy się od lat 90 ubiegłego wieku. Nasz potencjał ludzki, doświadczenie, dostęp do archiwalnych baz danych, dokumentacji oraz sprzęt i opracowane i zatwierdzone w UDT instrukcje, stawiają nasze usługi i doradztwo na najwyższym poziomie.

Oferujemy kompleksowe usługi oraz pomoc w zakresie remontów, przeglądów, modernizacji, renowacji, napraw i diagnostyki technicznej armatury przemysłowej i napędów, produkowanej przez "CHEMAR" na przestrzeni swojej 55-letniej działalności.

Wybrane zagadnienia z naszej działalności:

Analiza techniczna pracy armatury, doradztwo w sprawach eksploatacyjnych.

Badania techniczne armatury oraz jej elementów, opracowanie ekspertyz wraz z wnioskami dotyczącymi jej dalszej eksploatacji.

Diagnostyka armatury oraz jej elementów pracujących w warunkach pełzania, głównie tych, które zbliżają się do kresu projektowej żywotności, czyli 100.000 godzin. Opracowanie prognozy co do dalszej możliwości ich eksploatacji w miejscu swojej zabudowy i przy dotychczasowych parametrach pracy. Dotyczy to głównie: zaworów bezpieczeństwa, zasuw wysokoprężnych, zaworów regulacyjnych oraz zaworów rozruchowych.

Remonty, naprawy, renowacje wykonywane bezpośrednio w miejscu zabudowy armatury oraz napędów, a w przypadkach koniecznych remonty w naszym Zakładzie, gdzie jesteśmy w stanie wykonać próby wytrzymałościowe na naszych stanowiskach hydraulicznych, z których największe może objąć element długości 1,5 m i średnicy 700 mm (docisk przylg 300 t.) oraz unikalnej stacji prób parowych przy pełnych parametrach ciśnieniowo temperaturowych nawet do 190 bar i 570°C w obecności i  z odbiorem UDT lub innych odbiorców. Wykonujemy również specjalne próby z oprzyrządowaniem jednorazowym (wykonywanym na zlecenie klienta) z wykorzystaniem pompy, na ciśnienie max. 1600 bar.

Sprawdzanie funkcjonowania armatury w tym zabezpieczającej, nastawy początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa, docieranie powierzchni uszczelniających, przeglądy urządzeń sterujących i siłowników zaworów bezpieczeństwa - bezpośrednio u klienta.

Do naszych klientów

Oferowane usługi realizowane są przez doświadczonych specjalistów branży armaturowej, którzy posługują się w swojej pracy nowoczesnymi środkami badawczymi a ścisła współpraca z naszymi wydziałami produkcyjnymi pozwala na szybkie i terminowe realizowanie zadań z uwagi na bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Nowoczesne i specjalistyczne wyposażenie CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. w urządzenia produkcyjne, pozwala na jakościowo najlepszą produkcję części armaturowych niezbędnych do napraw.

Własne biura konstrukcyjne i technologiczne o pełnych bankach informacji technicznej i komputerowych procedurach obliczeniowych to gwarancja odpowiedniego poziomu technicznego przygotowania usług lub precyzyjnego prognozowania dalszej żywotności armatury lub jej elementów.

Własny przenośny sprzęt umożliwia nam ocenę stanu technicznego badanych elementów na obiekcie u klienta. Natomiast wieloletnia współpraca z najlepszymi w swoich dziedzinach podwykonawcami pozwala z dużą dozą wiarygodności realizować i potwierdzać wyniki naszych prac diagnostyczno-badawczych. 

Po wykonanych w naszym Zakładzie remontach lub naprawach 100% armatury przechodzi stosowne dla swojego asortymentu próby, co zostaje potwierdzone świadectwami wystawianymi przez Kontrolę Jakości oraz w zasadnych przypadkach innych odbiorców.  

Polityka prywatności