CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy w Kielcach
Nr rejestru (KRS): 0000068958
NIP: 959-15-03-417
Regon: 292449587
Kapitał zakładowy: 9 682 000 zł

Polityka prywatności