Projekty EU

Wykaz realizowanych projektów unijnych w ramach:

  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ)
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW)


Więcej informacji w menu po lewej stronie

Polityka prywatności