Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)


Chemar Armatura Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pt. „Wsparcie firmy Chemar Armatura Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia płynności finansowej utraconej na skutek epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 307 497,36 PLN.


Polityka prywatności