Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)


Chemar Armatura Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pt. „Wdrożenie do produkcji w firmie Chemar Armatura innowacyjnego typoszeregu zasuw klinowych wyposażonych w klin dwudzielny z przesuwanymi dyskami wahliwymi, jako wynik zleconych prac B+R”.

Celem projektu jest: wzmocnienie konkurencyjności firmy Chemar Armatura poprzez wdrożenie nowego, innowacyjnego produktu.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 133 065,00 PLN.


Polityka prywatności