Regionalny Program Operacyjny Województwo Świętokrzyskie (RPO WŚ)


Chemar Armatura Sp. z o.o. realizuje dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt pt. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej”.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i pozyskanie energii z OZE poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku administracji i budynku produkcji (hali) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 666 788,75 PLN.

Polityka prywatności