Historia Chemaru26 września 1951 roku Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego podjęło decyzję o utworzeniu przedsiębiorstwa pod nazwą: "Zakłady Budowy Przewodów i Armatury w Budowie".

Pierwsze roboty drogowe rozpoczęto 16 maja 1952 roku a przecięcie przysłowiowej wstęgi nastąpiło już 3 września 1954 roku. Rozpoczęła się produkcja rozruchowa. W pierwszym roku wydział mechaniczny wyprodukował 1,5 tony armatury przy zatrudnieniu 106 osób w zakładzie.

Pierwszą produkcję rozpoczęto, ale dalsze obiekty: kuźnia, odlewnia i rurownia były dopiero w projekcie. W założeniach i planach inwestycyjnych zakładano uruchomienie 4 podstawowych wydziałów: odlewni, kuźni, mechanicznego i rurowni wraz z budowlami pomocniczymi: modelarnią, stolarnią, centralnym laboratorium, obiektami gospodarki energetycznej.

19 lipca 1957 roku oddano do eksploatacji kuźnię, a 7 lipca 1958 roku odlewnię. W 1963 roku nastąpił rozruch rurowni i zakończył się I etap budowy Zakładów. Uruchomienie produkcji w nowo wybudowanym wydziale aparatury chemicznej nastąpiło 14 września 1966 roku. W rok później dokonano rozruchu technologicznego tłoczni.

W 1970 roku zakończono prace budowlano-montażowe elektrociepłowni. W 1971 roku rozpoczęto budowę drugiego wydziału mechanicznego, który oddano do eksploatacji 31 grudnia 1974 roku. Od 1975 roku przystąpiono do budowy nowych wydziałów oraz modernizacji odlewni i rurowni.

12 września 1991 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. 31 grudnia 1991 po zarejestrowaniu w Sądzie Gospodarczym w Kielcach i wpisaniu do rejestru handlowego CHEMAR S.A. uzyskał osobowość prawną oraz rozpoczął długotrwały i trudny proces prywatyzacji kapitałowej.

W grudniu 1993 Spółka uzyskała certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001/EN 29001 przyznany przez TÜV - CERT z Berlina. Uzyskanie certyfikatu postawiło nas w rzędzie czołowych producentów w kraju, równorzędnych zachodnim, spełniających wymagania jakościowe, posiadających odpowiednią rangę i prestiż w wymiarze międzynarodowym.

25 października 2001 r. została zarejestrowana Spółka z o.o. Zakład Armatury „Chemar”.

W październiku 2012 roku, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zmianie nazwy spółki, a Sąd Rejonowy miasta Kielce, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał odpowiedniego wpisu o zmianie statutu. W związku z powyższym dotychczasowa nazwa (Zakład Armatury „Chemar” Sp. z o.o.) przestała obowiązywać i w jej miejsce zaczęła obowiązywać nowa nazwa spółki - CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o.Produkcja armatury

We wrześniu 1954 roku uruchomiono produkcję zaworów zaporowych na ciśnienie 4 MPa, o średnicach przelotów DN 32, DN 40 i DN 50 mm z przeznaczeniem dla bloków 25 i 50 MW, a następnie rozszerzono typoszereg o zakres od DN 15 ÷ 200 mm.

W następnych latach rozpoczęto produkcję zaworów i zasuw na ciśnienie robocze 11 MPa i 20 MPa do pracy w temperaturze 450 i 510 °C. W 1959 roku oddano do użytku stację prób parowych umożliwiającą prowadzenie badań armatury w warunkach roboczych tj. 545 °C i 16,2 MPa.

Następne lata to dalszy rozwój produkcji armatury. Rozpoczęto wytwarzanie zaworów redukcyjnych, wodowskazów oraz zaworów wtryskowych dla stacji redukcyjnych i redukcyjno-schładzających. Uruchomiono produkcję napędów elektromechanicznych przystosowanych do zabudowy na produkowanej armaturze. Kolejne osiągnięcie to rozpoczęcie produkcji zasuw klinowych dla wiertnictwa naftowego na ciśnienie 16 MPa i 32 MPa.

W 1964 roku zakupiono licencję od firmy Bopp - Reuter na produkcję zaworów bezpieczeństwa dla bloków energetycznych 200 MW.

W 1968 roku przeprowadzono kompleksową modernizację produkowanej armatury. W latach 70-tych skonstruowano armaturę zaporową i regulacyjną dla bloków energetycznych 360 MW i 500 MW. Uruchomiono produkcję nowego typoszeregu zaworów regulacyjnych z bezpośrednim wtryskiem wody, a także typoszereg napędów elektromechanicznych typ NWA-76 i NWA-78, spełniających wymagania układów sterowania armatury stosowanej w elektrowniach. W latach 90-tych wprowadzono do produkcji napędy elektromechaniczne typ NWA 1 wyposażone w kątowe nadajniki położenia o prądowym sygnale wyjściowym 4 ÷ 20 mA oraz posiadające własne, hermetycznie szczelne złącza wielostykowe.

Rozszerzając ofertę handlową uruchomiono produkcję zasuw przeznaczonych dla przemysłu petrochemicznego i gazownictwa. Zasuwy te spełniają wymagania normy API 600 i są produkowane w średnicach DN 2” ÷ 12” i klasach 150, 300, 600, 900. Posiadają one Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W roku 2005 rozpoczęto produkcję zaworów PN160, a w roku 2006 zbudowano zawór regulacyjny do stacji rozruchowo-zrzutowych ZRS z grzybem szklankowym, z bezpośrednim wtryskiem wody schładzającej, wykonany następnie w 2007 r. w wersji z grzybem odciążonym.

Potencjał techniczny CHEMAR ARMATURA Sp. z o.o. pozwala na uruchomienie produkcji armatury stalowej i staliwnej wg uzgodnionych z Klientem wymagań specjalnych.

Zakład przez ponad 50 lat swojej działalności był i pozostaje głównym producentem i dostawcą urządzeń dla większości polskich elektrowni i elektrociepłowni: Turów, Łaziska, Pątnów, Adamów, Jaworzno III, Ostrołęka, Rybnik, Opole, Kozienice, Dolna Odra, Bełchatów, Łagisza, Kraków Łeg, Siekierki, Połaniec, Poznań... oraz aparatury chemicznej dla polskich rafinerii, cukrowni i zakładów chemicznych: Płock, Puławy, Tarnów, Gdańsk, Czechowice-Dziedzice, Trzebinia, Jasło, Jedlicze...

W produkcji na eksport daliśmy się poznać jako niezawodny wykonawca i sprawdzony partner, dzięki czemu już od wielu lat jesteśmy obecni na mapie przemysłowej świata (Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Bułgaria, Dania, Indie, Malezja, Tunezja, kraje byłej Jugosławii...)

Polityka prywatności