WFOŚiGW


Przedsięwzięcie
"Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej"
o wartości 3 892 396,00 PLN zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 170 656,55 PLN w formie pożyczki.


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Polityka prywatności